Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Унапређивање знања наставника о пројектно оријентисаној настави и њеној примени у еколошким темама. Оспособљавање наставника за примену веб алата у пројектној настави.