Употреба онлајн игара у настави

Оспособљавање учесника да користе савремене наставне методе помоћу информационо комуникационих технологија, употребом игара у настави.