Музика уз помоћ рачунара

Увођење рачунара у област музике и уметности. Подизање нивоа рачунарске писмености укључених у систем образовања на свим нивоима. Оспособљавање наставника за увођење ученика у поље практичне примене познавања рачунара.