Мобилни телефон у настави

Оспособљавање наставника да примене савремене методе помоћу информационо комуникационих технологија у настави употребом мобилних у настави и реализују часове индивидуализовним приступом ученицима.