Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Оспособљавање учесника за планирање и рад са приправником и вођење евиденције током процеса менторства.