Језичка култура на интернету

Унапређивање компетенција из области језичке културе, са посебним освртом на језичку културу на интернету, њен квалитет и значај. Упућивање на релевантне језичке изворе на интернету, развијање вештине асертивне комуникације у онлајн простору.