Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Унапређивање компетенција наставника у извођењу наставе маркетинга, са посебним освртом на примену информационо комуникационих технологија и спровођења дигиталне маркетинг кампање.