Дигиталне приче и бајке

Развијање знања, вештина и компетенција полазника у области израде мултимедијалних дигиталних наставних средстава и унапређења наставног процеса у складу са саврменим методичким приступима и техникама рада.