Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Унапређивање компетенција наставника за примену групног облика рада уз коришћење веб алата и подстицање ученика на коришћење истих и учешће у изради наставних материјала.