Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Оспособити наставнике за израду личног електронског портфолија и објављивања на интернету као ресурса за сарадњу међу наставницима. Оспособити наставнике за израду ученичких ел. портфолија као инструмента за праћење напредовања и сарадње са родитељима.