Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Radsapripravnikom.pngТеме на семинару:

  1. О менторству - основни појмови и користи од менторства, компетенције и улога ментора, менторски циклус, размена искустава у раду са проправником
  2. Рад са приправником - израда плана рада, начин организације састанака са приправником, израда документације за рад са приправником
  3. Рад на документацији – увођење приправника у посао - дефинисање документације потребне за глобално, оперативно и дневно планирање, планирање према ишодима, документација наставника и одељењског старешине, комуникација са ученицима, родитељима и колегама
  4. Комуникација - начини комуникације у раду са приправником (пред, при и након посматрања), успешне технике пружање повратне информације, невербална комуникација
Аутор/модератор: Златица Геров

Osnove veb dizajna - kreativan način za razvoj učenika

Vebdizajn.png

Teme na seminaru:

 1. Osnovno o HTML-u - osnovni pojmovi na veb-u, definisanje protokola, osnovni elementi HTML-a,
 2. Tekstualni i multimedijalni sadržaji u HTML-u - rad sa HTML atributima,
 3. HTML i CSS - definisawe i upotreba CSS-a za stilizovanje stranica,
 4. Izrada veb strana i postavljanje na veb server - samostalna izrada veb stranica.

Дигиталне приче и бајке

Pri%C4%8De-i-bajke.png

Теме на семинару:

 1. Дигиталне приче и бајке у наставном процесу – дидактичка и методичка оправданост и могућности примене у наставном процесу и ваннаставним активностима
 2. Израда визуелне подлоге приче – креирање или увожење и прилагођавање позадине, креирање или увожење и прилагођавање објеката или представа, анимирање и позиционирање објеката и представа, анимирање текстуалних садржаја, претрага и увожење жељених фонтова
 3. Израда аудио садржаја приче – програм за обраду аудио записа, снимање нарације, преузимање и обрада звучних записа, спајање више аудио записа, обрада и уређивање креираног записа, извоз, чување и дељење аудио записа
 4. Монтажа видео приче – програм за обраду видео записа, снимње и уређивање видео записа, преузимање и обрада видео записа, прилагођавање трајања видео записа, израда и уметања текста, слика, аудио и других видео садржаја
 5. Завршни рад – израда дигиталне приче