Skip available courses

Available courses

 • Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog,otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

  Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete sa 24 sata.

  Seminar počinje 24. aprila 2014. g.

  kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

 • Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog,otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

  Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete sa 24 sata.

  Seminar počinje 15. marta 2014. g.

  kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

 • Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog,otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

  Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete sa 24 sata.

  Seminar počinje 15. februara 2014. g.

  kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

 • Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog,otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

  Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete sa 24 sata.

  Seminar počinje 15. novembra 2013. g.

  kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

 • Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog,otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

  Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete sa 24 sata.

  Seminar počinje 15. oktobra 2013. g.

  kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

 • Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog,otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

  Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete sa 24 sata.

  Seminar počinje 15. septembra 2013. g.

  kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

 • Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog,otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

  Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete sa 24 sata.

  Seminar počinje 5. маја 2013. g.

  kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

 • Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog,otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

  Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

  Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete sa 24 sata.

  Seminar počinje 5. маја 2013. g.

  kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com