Skip новости

Новости

Picture of Зоран Милојевић
Seminari: jesen 2015
by Зоран Милојевић - Tuesday, 10 November 2015, 5:01 PM
 

 

Skip course categories
Skip available courses

Available courses

У овој теми нашег приручника обрађена је историја Старог Рима од најстаријег периода краљевства преко републике до рушења царства. Пружен је увид у периодизацију историје Рима, политичке институције и друштвено уређење сваког периода, као и у културне и религијске особености. Истакнуте су најважније личности, њихова дела и њихов утицај на динамичну историју римске државе. Посебан нагласак стављен је на римска освајања, као и модерне тековине тих освајања.

Интернет као помоћно средство у настави, подигао је стандарде наставника и ученика у коришћењу савремених технологија. Данас није довољно имати рачунар са пратећим програмима у кабинету, већ је потребно у сваком тренутку пратити развој својих ученика.
Овај семинар омогућава наставницима, да своју наставу преместе у стабилан интернет простор, независан од рачунара и медија. Креирање заједничког простора са својим ученицима решава проблем вируса на флаш меморијама и у школској мрежи. Семинар је намењен свим просветним радницима, од учитеља који несметано могу комуницирати са својим ђацима преко емаил-а и са родитељима који могу у сваком тренутку пратити развој своје деце путем електронског дневника, преко наставника који своју наставу употпуњује коришћењем виртуелне учионице и прати рад ученика током решавања домаћих задатака, до менаџмента школе који има директну комуникацију са радницима, размењујући документа, распореде, обавештења...
На семинару ће се изучавати бесплатни онлине сервиси, за размену и синхронизацију података међу корисницима. Примери наставе биће приказани преко гоогле сервиса за комуникацију, заједничких документа и календара, као и повезивање ових сервиса са мобилним телефоном, школским сајтом или сопственим блогом. Облак систем је нови систем који ће дефинитивно заменити флеш меморије, ЦД, ДВД дискове и било које преносне медије. Ово је одличан систем за редовну наставу а идеалан за додатну, припрему за такмичења и за заједничке пројекте са колегама.


контакт info@obrazovnokreativnicentar.com

Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, naloga na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 6 tema i u potpunosti je interaktivan. U toku seminara učesnici kreiraju svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog, fejsbuk resurse i tviter nalog za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

Seminar počinje 5. oktobra 2015. g.

kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

Seminar obrađuje teme kreiranja blogova koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 4 teme i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

Seminar počinje 10. marta 2015. g.

kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, naloga na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 6 tema i u potpunosti je interaktivan. U toku seminara učesnici kreiraju svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog, fejsbuk resurse i tviter nalog za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

Seminar počinje 10. marta 2015. g.

kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

Seminar obrađuje teme kreiranja blogova, naloga na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 6 tema i u potpunosti je interaktivan. U toku seminara učesnici kreiraju svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog, fejsbuk resurse i tviter nalog za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

Seminar počinje 1. decembra 2015. g.

kontakt: info@obrazovnokreativnicentar.com

Интернет као помоћно средство у настави, подигао је стандарде наставника и ученика у коришћењу савремених технологија. Данас није довољно имати рачунар са пратећим програмима у кабинету, већ је потребно у сваком тренутку пратити развој својих ученика.
Овај семинар омогућава наставницима, да своју наставу преместе у стабилан интернет простор, независан од рачунара и медија. Креирање заједничког простора са својим ученицима решава проблем вируса на флаш меморијама и у школској мрежи. Семинар је намењен свим просветним радницима, од учитеља који несметано могу комуницирати са својим ђацима преко емаил-а и са родитељима који могу у сваком тренутку пратити развој своје деце путем електронског дневника, преко наставника који своју наставу употпуњује коришћењем виртуелне учионице и прати рад ученика током решавања домаћих задатака, до менаџмента школе који има директну комуникацију са радницима, размењујући документа, распореде, обавештења...
На семинару ће се изучавати бесплатни онлине сервиси, за размену и синхронизацију података међу корисницима. Примери наставе биће приказани преко гоогле сервиса за комуникацију, заједничких документа и календара, као и повезивање ових сервиса са мобилним телефоном, школским сајтом или сопственим блогом. Облак систем је нови систем који ће дефинитивно заменити флеш меморије, ЦД, ДВД дискове и било које преносне медије. Ово је одличан систем за редовну наставу а идеалан за додатну, припрему за такмичења и за заједничке пројекте са колегама.


контакт info@obrazovnokreativnicentar.com

Семинар намењен наставницима са циљем оснаживања запослених у основним и средњим школама да отворено приступају имплементацији пројеката кроз индивидуализовани приступ у раду са ученицима као и упознавање наставника са планирањем, документацијом, процесом подношења пројеката и реализацијом.

Семинар се реализује кроз следеће теме:

 1. Предузетничко учење (7 дана)
 2. Планирање пројеката у школи (7 дана)
 3. Пројектна документација (7 дана)
 4. Ресурси пројекта (7 дана)
 5. Завршни рад (7 дана)

Семинар намењен наставницима разредне наставе, како би што лакше реализовали план и програм предмета Од игграчке до рачунара. Циљ семинара је оспособљавање наставника за дидактичко методичко коришћење рачунара и различитих програма и веб алата у припремању и реализацији наставе са индивидуализованим приступом у предмету Од играчке до рачунара. Посебно је осврт на:

 • Развијање свести о потреби и педагошким ефектима коришћења рачунара у настави.
 • Стицање основних појмова о рачунарском и оперативном систему рачунара.
 • Оспособљавање наставика за рад у програмима/алатима за обраду текста и слика.
 • Оспособљавање наставника за креирање презентације и објављивање материјала преко интернета.
 • Оспособљавање наставника за креативно креирање садржаја из различитих предмета путем научених програма и веб алата.

Семинар се реализује кроз следеће теме током 34 дана:

 1. Методика наставе предмета Од играчке до рачунара – 6 дана
 2. Рачунарски и оперативни систем – 7 дана
 3. Рад са сликама– 7 дана
 4. Дигиталне приче – 7 дана
 5. Објављивање дигиталних материјала - 7 дана

Интернет као помоћно средство у настави, подигао је стандарде наставника и ученика у коришћењу савремених технологија. Данас није довољно имати рачунар са пратећим програмима у кабинету, већ је потребно у сваком тренутку пратити развој својих ученика.

Овај семинар омогућава наставницима, да своју наставу преместе у стабилан интернет простор, независан од рачунара и медија. Креирање заједничког простора са својим ученицима решава проблем вируса на флаш меморијама и у школској мрежи. Семинар је намењен свим просветним радницима, од учитеља који несметано могу комуницирати са својим ђацима преко емаил-а и са родитељима који могу у сваком тренутку пратити развој своје деце путем електронског дневника, преко наставника који своју наставу употпуњује коришћењем виртуелне учионице и прати рад ученика током решавања домаћих задатака, до менаџмента школе који има директну комуникацију са радницима, размењујући документа, распореде, обавештења...

На семинару ће се изучавати бесплатни онлине сервиси, за размену и синхронизацију података међу корисницима. Примери наставе биће приказани преко гоогле сервиса за комуникацију, заједничких документа и календара, као и повезивање ових сервиса са мобилним телефоном, школским сајтом или сопственим блогом. Облак систем је нови систем који ће дефинитивно заменити флеш меморије, ЦД, ДВД дискове и било које преносне медије. Ово је одличан систем за редовну наставу а идеалан за додатну, припрему за такмичења и за заједничке пројекте са колегама.

Семинар се бави оспособљавањем наставника, васпитача и стручних сарадника за креирање едукативног окружења на интернету (едукативних блогова), као и за креирање и коришћење налога на друштвеним мрежама (Фејсбук и Твитер) у едукативне сврхе. 

Састоји се из 5 тема и у потпуности је интерактиван. Теме на семинару су:

 • Значај блога и друштвених мрежа у настави
 • Основе блоговања
 • Блогови у наставном процесу
 • Фејсбук у настави
 • Твитер у настави

У току семинара учесници креирају своје образовне ресурсе на интернету, тако да након семинара сваки учесник има креиран свој едукативни блог, фејсбук ресурсе и твитер налог за комуникацију са ученицима, родитељима ученика и колегама.

Семинар је намењен наставницима разредне наставе, предметне наставе, практичне наставе, сарадницима у настави, стручним сарадницима, педагошким асистентима, директорима ...

Семинар намењен наставницима разредне наставе, који ће на веома креативан и занимљив начин да усвоје стручно градиво из предмета Од играчке до рачунара. Садржај који се обрађује у овом предмету, кроз семинар ће се изучавати на примеру креирања електронског часовиса. На семинару су дефинисане пет теме:

 1. Рачунар као средство за учење а не само за забаву (7 дана)
 2. Електронски часопис - алат за развој креативности ученика (7 дана)
 3. Програм за обраду текста (7 дана)
 4. Програм за израду цртежа и обраду слика (7 дана)
 5. Електронски часопис - алат за развој креативности ученика (7 дана)

Након ових теме полазници семинара биће у стању да са својим ученицима на часовима предмета Од играчке до рачунара креирају електронски часопис и објаве га на интернету.

Уочавање важности примене и имплементирања информација везаних за одрживу градњу и климатске промене у наставне садржаје грађевинске групе предмета. Овладавање наставника новим знањима из области одрживог развоја. Коришћење веб алата у настави: Lesson Paths, Thinglink, Piktochart. Оспособљавање наставника да рачунар и интернет користе као алат за креирање дидактичко методичког материјала и подстицање мотивације ученика, развијања креативности и стицања знања. Проширивање знања о савременим методама рада у настави стручног предмета. Развијање способности наставника за реализовање наставе грађевинска групе предмета у којој ће активност ученика бити истраживачка и што практичнија.

Подстицање наставника на самопроцену, вредновање и усавршавање својих дидактичко методичких знања, неопходних за предмет који предаје. Развијање компетенција наставника за тематско планирање и интердисциплинарно повезивање целина у оквиру предмета техничких наука. Развијање компетенција наставника за тимски рад. Развијање компетенција наставника за планирање, прилагођавање и примену одговарајућих наставних садржаја и материјала за учење. Развијање компетенција наставника за планирање и примену разноврсних и ефикасних наставних метода, усклађених са постављеним циљевима и исходима, узрасним карактеристикама и индивидуалним могућностима и потребама ученика.

video lekcijeСеминар се бави упознавањем учесника са мултимедијом као савременим наставним средством. Састоји се из 5 тема које су у потпуности интерактивне.

У току семинара ради се на оспособљавању учесника за организацију часа уз употребу видео садржаја, као и на оспособљавању учесника за рад на интернет сервису за отпремање и дистрибуцију видео садржаја.

Након семинара учесници ће бити способни за самостално креирање дидактичко - методичког материјала у видео формату за наставне садржаје, као и за креирање сопственог видео канала на коме ће моћи да креирају и дистрибуирају своје видео лекције.

Теме на семинару су:

 • Мултимедија као наставно средство 
 • Филмови у наставном процесу 
 • Сервиси за видео материјале
 • Уређивање видео снимака
 • Завршни рад

Семинар је намењен наставнику разредне наставе, наставнику предметне наставе (основна школа и гимназија), наставнику општеобразовних предмета (средња стручна школа и средња уметничка школа), наставнику стручних предмета (средња стручна школа, основна/средња уметничка школа), стручном сараднику (предшколска установа, школа) и сараднику (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник).